Brušná dutina

Dutina brucha je priestor, ktorý leží pod bránicou, a je obmedzený podmienenou čiarou prechádzajúcou cez hranicu panvovej línie. Ostatné hranice: predná aponeuróza s vonkajším a vnútorným šikmým, ako aj priečny brušný sval, priame svaly; za chrbticou (bedrovej oblasti), ilio-bedrových svalov, zo strán - všetky laterálne brušné svaly.

Popis brušnej dutiny

Brušnej dutiny človeka je kontajner telies anatomické štruktúry: žalúdka, žlčníka, sleziny, črevo (tenké, ileum, priečneho tračníka a esovitého blind), brušnej aorty. Umiestnenie týchto orgánov je intraperitoneálne, tj prekryté peritoneom, aby bolo presnejšie, s jeho viscerálnym listom, úplne alebo čiastočne.

Extraperitoneální (teda v Retroperitoneum) sú brušných orgánov: obličky, nadobličky, pankreas, močovodov, hlavná časť dvanástnika.

Súčasťou viscerálny peritoneálnej krytu listu obopína dve medzery hrubého čreva (vzostupne aj zostupne), to znamená, že brušné orgány sú umiestnené mezoperitonealno.

Medzi orgánmi, ktoré možno pripísať intra- a meso-peritoneálnemu, možno rozlíšiť pečeň. Je takmer úplne pokrytý seróznou membránou.

štruktúra

Podmienečne je dutina brušnej dutiny rozdelená odborníkmi na podlahy:

 • Štruktúra horného podlažia alebo otvoru priechodky. Má "podsekciu": vrece na pečeň, žľaza, pankreatické štrbiny. Pečeň pokrýva pravý lalok pečene a vo svojej hĺbke je možné vyšetriť obličky vpravo a nadobličky. Pankreatická medzera zahŕňa časť orgánov: slezinu a žalúdok, ľavý pečeňový lalok. Dutina, nazývaná žľaza, má prepojenie so spoločnou dutinou peritonea cez úzky otvor. Z uvedeného je obmedzená na pečene (caudatus laloku), predný okraj postranných hepatoduodenale väzu spodná hranica je duodenum, szadi- serozitida. Zadná stena, ktorú predstavuje parietálny list, je pokrytá brušnou aortou, pankreasou, obličkami na ľavej strane, nadledvinkou, dolnou vena cava. Štruktúra veľkého tesnenia oleja je nasledovná. Veľký omentum je podobný závesu visiacim z priečnej časti hrubého čreva. V malom rozsahu pokrýva slučky tenkého čreva. V skutočnosti ide o štyri listy séra, tavené vo forme dosiek. Medzi doskami je dutina. Zhora je to uvedené s priestorom vypchávacieho vrecka a u dospelých sú zvyčajne všetky listy spriahnuté, to znamená, že dutina je vymazaná. V samotnej žľaze sú lymfatické uzliny, ktoré poskytujú lymfodrenáž z priečneho hrubého čreva a veľkého omentu.
 • Stredné poschodie. To možno pozorovať len zdvíhaním priečne umiestneného hrubého čreva a veľkého omentu. Toto poschodie zdieľa vzostupnú, klesajúcu časť hrubého čreva, mezenteru tenkého čreva na štyri časti. Sú to bočné kanály vpravo a vľavo, dve dutiny mezenterickej. Mesentery je záhybom dvoch listov séra, ktoré zabezpečujú pripevnenie tenkého čreva k zadnej stene brucha. Časť, ktorá je pripevnená k zadnej stene brucha, sa nazýva koreň mesentery. Jeho dĺžka nie je väčšia ako 17 cm, opačná hrana, ktorá je voľná, pokrýva jejunum a ileum, zodpovedá celkovej dĺžke týchto častí čreva. Samotný mesenter je pripevnený šikmo, začínajúc od druhého bedrového stavca až po iliakálnu fusu vpravo. Mesentery, ktoré sú naplnené celulózou, obsahujú krvné cievy, lymfatické uzliny a cievy, nervové vlákna. Zadný list peritonea, parietálny, má veľké množstvo jamiek. Ich význam je veľký, pretože môžu slúžiť ako slabý bod, kde sa tvoria retroperitoneálne hernia.
 • Anatómia dolného poschodia. Patria sem orgány a štruktúry umiestnené v panvovej dutine. Peritoneum sa tu zostupuje a pokrýva orgány, steny panvy. Pomer orgánov k peritoneu závisí od pohlavia. Intraperitoneálne umiestnenie takýchto orgánov: konečník a sigmoid hrubého čreva. Tieto orgány majú tiež mezenériu. Peritoneum pokrýva strednú časť konečníka len z bokov a z prednej časti (mesoparitoneálne). Spodná časť konečníka je extraperitoneálna. U mužov prechádza séra z konečníka (jeho predná plocha) do močového mechúra (zadný povrch). Výsledkom je depresia za močovým mechúrom (retrovesická). A horná zadná časť prázdneho močového mechúra peritonea tvorí záhyb, má zvláštnosť, ktorá sa napĺňa, keď je naplnená. Ďalšia anatómia v peritoneálnom liste žien v dôsledku umiestnenej maternice medzi močovým mechúrom a konečníkom. Materka pokrytá peritónom. Z tohto dôvodu ženy v panvovej dutine tvoria dve anatomické "vrecká": medzi konečníkom a maternicou, medzi maternicou a močovým mechúrom. Ženy a muži majú tiež priestor pred bublinami, ktorý tvorí priečna fascia a močový mechúr s peritoneom.

Čo zahŕňa žalúdočná dutina?

Anatómia pečene a žlčových ciest u ľudí. Pečeň sa nachádza v prvom hornom poschodí brušnej dutiny. Väčšina z nich sa nachádza v správnom hypochondriu, menej v epigastriu a ľavom hypochondriu. Všetky strany pečene, s výnimkou chrbta, sú pokryté listom viscerálneho peritonea. Zadná strana je priliehajúca k dolnej vena cava a membrány. Pečeň je rozdelená na srdečné väzivo do pravého veľkého a ľavého malého laloku. Krvné cievy, nervy, pečeňové kanály, lymfatické cesty tvoria brány pečene. Je fixovaná štyrmi väzbami, hepatickými žilami, ktoré prúdia do dolnej dutej žily, fúziou s membránou a tiež pomocou intraperitoneálneho tlaku.

Anatómia žlčníka. Nachádza sa v eponymnej jamke. Je to dutý orgán, ktorý má tvar vreca alebo hrušky. Jeho štruktúra je jednoduchá: telo, krk a dno. Objem dosahuje od 40 do 70 cm, kubický, dĺžka od 8 do 14 cm, šírka od 3 do 4 cm, časť peritonea z pečene prechádza na povrch žlčníka. Preto je jeho poloha odlišná: od mezodozpory po intraperitoneálne. Žlučník v osobe je spojený s pečeňou s vláknami, krvnými cievami a peritoneom. S niektorými vlastnosťami štruktúry, niekedy spodná časť bubliny vyčnieva z oblasti pod hranicou pečene, priľahlej k prednej stene brucha. Ak je jeho umiestnenie nízke, ukáže sa, že ležia na slučkách tenkého čreva, takže akákoľvek patológia týchto orgánov môže viesť k rozvoju adhézií a fistúl. Na prednej brušnej stene sa močový mechúr premieta na mieste, ktoré spája pravý pobrežný oblúk, pravú stranu svalu rectus abdominis. Takáto pozícia bubliny v človeku nie vždy zodpovedá skutočnosti, častejšie má tendenciu mierne smerom von, menej vo vnútornej strane. Zo žlčníka, z jeho krku, prechádza potrubie až do 7 cm. Kanál je spojený na ceste so spoločným hepatálnym potrubím.

Anatómia ľudskej sleziny. Slezina sa nachádza v hornom poschodí brušnej dutiny intraperitoneálne. To je jeden z hlavných orgánov ľudských krvotvorných a lymfatických systémov. Nachádza sa na ľavej strane subkostálnej oblasti. Na jeho povrchu, nazývané viscerálne, sú brány sleziny, ktoré obsahujú cievy a nervové vlákna. Fixuje ho tri väzy. Krvné zásoby sa vyskytujú v dôsledku slezinovej tepny, ktorá je vetvou celiakie. Vo vnútri sa krvné cievy rozvetvujú na menšie cievy, čo spôsobuje segmentálnu štruktúru sleziny. Takáto organizácia zabezpečuje jednoduchšiu resekciu sektora.

Dvanástnik. Má retroperitoneálnu polohu, to je oddelenie, odkiaľ tenké črevá začína u ľudí. Duodenum obklopuje hlavu pankreasu vo forme slučky, písmená U, C a V majú štyri časti: horné, vzostupné, zostupné a horizontálne. K štruktúram retroperitoneálneho priestoru z dvanástnika sa nachádzajú väzy, ktoré zaisťujú jeho fixáciu. Okrem toho je fixácia zabezpečená koreňom mezenteru hrubého čreva, peritonea. Významný vplyv vyvoláva spojenie čreva s pankreasom. Štruktúra: Začiatok čreva je mierne zväčšený, preto dostal názov ampulky, žiarovky. Záhyby sliznice sú umiestnené pozdĺžne, v iných častiach kruhovo. Na vnútornej stene klesajúcej časti je veľký pozdĺžny záhyb, končí sa papierom Faterov. Jeho povrchom je zvierka Oddiho, cez ktorú sa otvárajú dva kanály: žlčové a pankreatické. Trochu vyššie je malá papilla, kde môže byť umiestnený druhý kanál pankreasu, táto anatomická jednotka je premenlivá.

Anatómia pankreasu. Nachádza sa retroperitoneálne. Je rozdelená na tri časti: chvost, telo, hlavu. Hlava žľazy prechádza do príchytky vo forme háku, pokrýva cievy umiestnené pozdĺž chrbtového povrchu žľazy, oblečuje ich dolnú vena cava. Vo väčšine prípadov je hlava umiestnená pred druhým - tretím bedrovým stavcom. Dĺžka žľazy je od 17 do 21 cm, niekedy dosahuje 27 cm. Jeho tvar je často trojuholníkový, ale môže byť aj uhlový, plochý. Z chvosta smerom k hlave je pankreatický kanál, ktorý sa otvára do dutiny dvanástnika v jeho klesajúcej časti. Projekcia žľazy na prednej brušnej stene u ľudí: pupočná, epigastrická a ľavá hypochondria.

Štruktúra žalúdka. Vzťahuje sa na duté orgány. Začína sa po pažeráku, potom ide do dvanástnika. Jeho objem (prázdny) je až 0,5 litra po jedení v priemere 1 liter. V zriedkavých prípadoch sa rozkladá na 4 litre. Priemerná dĺžka je od 24 do 26 cm, ľavý pečeňový lalok leží na prednej strane, pankreasová žľaza za ním, slučky tenkého čreva zospodu a slezina sa ju dotýka zhora zhora. Žalúdok je zobrazený v epigastrickej oblasti, ktorá je na všetkých stranách pokrytá serózou. Vo svojej dutine sa vyrába žalúdočná šťava, ktorá obsahuje enzýmy: lipázu, pepsín, chymozín, ako aj iné zložky, napríklad kyselina chlorovodíková. V žalúdku sa kvôli zmiešaniu peristaltických vĺn vytvára chmýr z jedla, ktoré preniká branou cez črevá. Potrava v žalúdku je oneskorená v rôznych časoch: tekutina 20 minút, drsná s vláknami - až 6 hodín.

Štruktúra brucha: brušné orgány a metódy vyšetrenia brušnej dutiny

Znalosť štruktúry a polohy brušnej dutiny je dôležitá pre pochopenie mnohých patologických procesov. Tráviace a vylučujúce orgány sú umiestnené v brušnej dutine. Štruktúra brucha musí byť opísaná s prihliadnutím na relatívnu polohu týchto orgánov.

Všeobecné informácie

Brucho - priestor medzi hrudnou kosťou a panvou

Brucho sa vzťahuje na priestor medzi hrudníkom a panvou. Základom vnútornej štruktúry brucha je brušná dutina, ktorá obsahuje orgány trávenia a sekrécie.

Anatomicky je oblasť obmedzená na membránu umiestnenú medzi hrudnou a brušnou dutinou. Na úrovni panvových kostí začína panvová oblasť.

Vlastnosti štruktúry brucha a brušnej dutiny určujú mnohé patologické procesy. Tráviace orgány sú držané spolu pomocou špeciálneho spojivového tkaniva, mezenteriu.

Toto tkanivo má svoje vlastné zvláštnosti zásobovania krvou. V brušnej dutine sú tiež umiestnené orgány iných dôležitých systémov - obličiek a sleziny.

Veľa veľkých krvných ciev vyživuje tkanivá a orgány brušnej dutiny. V tejto anatomickej oblasti sa izoluje aorta a jej konáre, dolná genitálna žila a ďalšie veľké tepny a žily.

Orgány a trupové cievy brušnej dutiny sú chránené svalovými vrstvami, ktoré tvoria vonkajšiu štruktúru brucha.

Vonkajšia štruktúra a brušné svaly

Brušná štruktúra: vnútorné orgány

Vonkajšia štruktúra brucha sa nelíši od štruktúry iných anatomických oblastí tela. Najčastejšie povrchové vrstvy zahŕňajú kožné a subkutánne mastné tkanivá.

Podkožná tuková vrstva brucha môže byť vyvinutá v rôznom stupni u ľudí s rôznymi ústavnými typmi. Kožná, tuková a subkutánna fascia obsahuje veľké množstvo artérií, žíl a nervových štruktúr.

Ďalšia vrstva brucha predstavuje svaly. Oblasť brucha má dostatočne silnú svalovú štruktúru, ktorá umožňuje chrániť orgány brušnej dutiny pred vonkajším fyzickým vplyvom.

Bridlicová stena pozostáva z niekoľkých párových svalov, ktorých vlákna sa navzájom spájajú. Hlavné brušné svaly:

 • Vonkajší šikmý sval. Toto je najväčší a najoptimálnejší spárovaný brušný sval. Vzniká z ôsmich dolných rebier. Vlákna vonkajšieho šikmeho svalu sa podieľajú na tvorbe hustej aponeurózy brucha a inguinálneho kanála obsahujúce štruktúry reprodukčného systému.
 • Vnútorný šikmý sval. Toto je štruktúra medzivrstvy spárovaných brušných svalov. Sval pochádza z iliakálneho hrebeňa a časti tkaniva. Jednotlivé vlákna sú tiež spojené s rebrami a verejnými kosťami. Rovnako ako vonkajší sval, vnútorný šikmý sval sa podieľa na tvorbe širokej aponeurózy brucha.
 • Priečny brušný sval. Toto je najhlbší sval povrchovej vrstvy brucha. Jeho vlákna sú spojené s rebrami, iliacovým hrebeňom, inguinálnym väzivom, fascia prsníka a panvy. Štruktúra tiež tvorí aponeurózu a inguinálny kanál.
 • Priamy brušný sval. Toto je dlhý sval, spojený s rebrami, hrudnou kosťou a pubickou kosťou. Táto svalová vrstva vytvára takzvaný abdominálny lis, ktorý je jasne viditeľný u fyzicky rozvinutých ľudí. Funkcie rectus abdominus sú spojené s ohýbaním tela, porodnými procesmi, defekáciou, močením a núteným uplynutím.
 • Pyramídový sval. Jedná sa o trojuholníkovú svalovú štruktúru umiestnenú pred spodnou časťou svalu rectus abdominis. Vlákna pyramídového svalu sú spojené s pubickou kosťou a bielej brušnej línii. Sval môže chýbať u 20% ľudí, čo súvisí s jednotlivými znakmi štruktúry brucha.
 • Aponeurózy a svalové línie brucha sú osobitne dôležité pre ochranu a udržanie tvaru štruktúr brušnej dutiny. Okrem toho tvorí brušný sval inguinálny kanálik obsahujúci spermatickú šnúru u mužov a okrúhle väzenie maternice u žien.

Brušná dutina

Abdominálna štruktúra: svaly

Vnútorná štruktúra brucha je reprezentovaná brušnou dutinou. Dutina je vnútorne lemovaná peritoneom, ktorý má vnútorné a vonkajšie listy.

Medzi vrstvami peritonea sú brušné orgány, cievy a nervové formácie. Okrem toho priestor medzi peritoneálnymi vrstvami obsahuje špeciálnu tekutinu, ktorá zabraňuje treniu.

Peritone nielenže živí a chráni štruktúru brucha, ale aj fixuje orgány. Peritoneum tvorí takzvané mezenterické tkanivo spojené s brušnou stenou a brušnými orgánmi.

Okraje mezenterického tkaniva sa pohybujú od pankreasu a tenkého čreva po spodné časti hrubého čreva. Mezentéria fixuje orgány v určitej polohe a napája tkanivá pomocou ciev.

Niektoré brušné orgány sú umiestnené priamo v brušnej dutine, iné - v retroperitoneálnom priestore. Tieto vlastnosti určujú polohu orgánov vzhľadom na letáky peritonea.

Brušné orgány

Orgány umiestnené v brušnej dutine sú spojené s tráviacim, vylučujúcim, imunitným a hematopoetickým systémom.

Ich vzájomné usporiadanie zabezpečuje výkon mnohých spoločných funkcií.

Hlavné orgány žalúdka:

 • Pečeň. Orgán sa nachádza v pravej brušnej oblasti priamo pod membránou. Funkcie tohto tela súvisia s procesmi trávenia, detoxikácie a metabolizmu. Všetky výživové zložky, ktoré vznikajú v dôsledku trávenia, prichádzajú spolu s krvou do pečeňových buniek, kde sa likvidujú škodlivé chemické zlúčeniny. Pečeň sa tiež podieľa na tvorbe žlče, potrebnej na trávenie tukov.
 • Žalúdok. Tento orgán sa nachádza v oblasti ľavej brušnej oblasti pod membránou. Je to zväčšená časť tráviaceho traktu, spojená s pažerákom a počiatočnou časťou tenkého čreva. V žalúdku sú kľúčové procesy chemického rozkladu potravinových substrátov. Okrem toho bunky žalúdka pomáhajú asimilovať vitamín B12, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie buniek tela. Kyselina chlorovodíková obsiahnutá v žalúdku pomáha zničiť baktérie.
 • Žlčník. Tento orgán sa nachádza pod pečeňou. Žlčník je skladovanie žlče. Keď zložky potravy vstupujú do duodena pre trávenie, žlčník vylučuje žlč do črevnej dutiny.
 • Pankreasu. Táto štruktúra je umiestnená pod žalúdkom medzi slezinou a dvanástnikom. Pankreas je nevyhnutným tráviacim orgánom potrebným pre konečné procesy trávenia potravy. Železo produkuje enzýmy, ktoré umožňujú premenu veľkých potravinových zložiek na štruktúrne jednotky potrebné pre bunky. Dôležitá je tiež úloha pankreasu v metabolizme glukózy. Žľaza vylučuje inzulín a glukagón, ktoré kontrolujú obsah cukru v krvi.
 • Slezina. Tento orgán sa nachádza v oblasti ľavej brušnej oblasti vedľa žalúdka a pankreasu. Je to orgán hematopoézy a imunity, ktorý umožňuje ukladanie krvných zložiek a využívanie nepotrebných buniek.
 • Tenké a hrubé črevo. V sekciách tenkého čreva dochádza k hlavným procesom trávenia a asimilácie potravinových substrátov. Hrubé črevo vytvára a usadzuje hmotu stolice a tiež nasáva vodu.
 • Obličky. Ide o spárované orgány vylučovania, ktoré filtrujú tok krvi a využívajú metabolické odpady. Obličky sú spojené s močovým mechúrom, močovým mechúrom a močovou rúrou. Okrem toho obličky uvoľňujú množstvo dôležitých látok potrebných na syntézu vitamínu D a tvorbu červených krviniek.

Blízkosť brušných orgánov určuje charakteristiky mnohých chorôb. Zápalové procesy spojené s prienikom baktérií do brušnej dutiny môžu byť smrteľné.

Metódy vyšetrenia orgánov brucha

Črevo: ľudská anatómia

Mnoho diagnostických metód umožňuje posúdiť stav brušných orgánov a v prípade potreby potvrdiť prítomnosť ochorenia.

Lekári začínajú fyzickým vyšetrením pacienta, čo umožňuje odhaliť vonkajšie prejavy patológií. Ďalším krokom v diagnostike je vymenovanie inštrumentálnych výskumných metód.

Metódy pre štúdium brušných orgánov:

 • Horná endoskopia. Prostredníctvom ústnej dutiny sa do tráviaceho traktu pacienta vloží pružná hadica vybavená komorou. Zariadenie umožňuje posúdiť stav pažeráka, žalúdka a dvanástnika.
 • Kolonoskopia. V tomto prípade sa trubica vloží do dolnej časti tráviaceho traktu cez konečník. Postup vám umožňuje preskúmať konečník a hrubé črevo.
 • Rádiografia a počítačová tomografia. Metódy umožňujú získať fotografie brušnej dutiny.
 • Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie. Táto vysoko presná metóda sa často používa na podrobné vyšetrenie pečene, pankreasu a žlčníka.
 • Ultrazvuková diagnostika. Použitím postupu sa hodnotí všeobecný stav brušných orgánov.

Na diagnostikovanie určitých ochorení je možné použiť špecializované metódy vrátane biopsie a dychového testu.

Takže štruktúra brucha je dôležitá nielen z hľadiska anatomických znakov, ale aj z hľadiska diagnostikovania chorôb.

S anatómiou ľudského žalúdka sa na videu predstaví:

Umiestnenie vnútorných orgánov človeka. Ľudská anatómia a štruktúra ľudských orgánov - schéma, popis, foto

Ak chcete vidieť vlastné orgány, môžete sa obrátiť na odborníka na diagnostiku v USA, ktorý vám ukáže usporiadanie vnútorných orgánov a bude porovnávať so štandardnými ukazovateľmi. V tomto článku poskytneme informácie o lokalizácii orgánov v ľudskom tele a stručne opíšeme ich hlavné funkcie.

Vnútorné orgány človeka

Vnútorné orgány sú skryté pred očami a niekedy je ťažké určiť, ktorému konkrétnemu orgánu sú podivné pocity alebo bolesti. Dnes budeme rozumieť situácii vnútorných orgánov človeka.

Ľudské vnútorné orgány anatómie

Vo všeobecnosti sú vnútorné orgány osoby rozdelené do troch oblastí:

 • brušnej dutiny
 • hrudnej dutiny
 • oblasť veľkej a malej panvy

Aj vnútorné orgány sú:

Práca všetkých vnútorných orgánov koordinovaná neviditeľným okom zaisťuje normálnu životnú činnosť ľudského tela.

Popis jednotlivých vnútorných orgánov človeka

Ak chcete hovoriť podrobne o každom orgáne, potom v stručnosti môžete zadať nasledovné:

 • Mozog je ústredným orgánom celého nervového systému, ktorý koordinuje prácu všetkých telesných systémov v priemere s hmotnosťou mozgu od 1,2 do 1,4 kg.
 • Jazyk - je nevyhnutný pre dotyk a vnímanie chuti, spracovanie jedla a reči.
 • Štítna žľaza - s hmotnosťou iba 20 g, vykonáva najdôležitejšie funkcie na zabezpečenie metabolizmu a udržiavania homeostázy.
 • Membrána umiestnená na rozhraní medzi dvomi dutinami vykonáva podpornú funkciu, poskytuje pracovný tlak v podradených orgánoch a tiež sa zúčastňuje na respiračnom procese.

Orgány ľudskej hrudnej dutiny: umiestnenie

Sú usporiadané nasledovne:

 • Srdce je ústredným prvkom kardiovaskulárneho systému, pľúca sa nachádzajú vpravo a vľavo, väčšina ľudí má srdce vľavo od centrálnej línie hrudníka, existujú však výnimky.
 • Pľúca - centrálny orgán dýchacej sústavy, ktorý zaberá takmer celý priestor hrudníka, základňa, ktorú opierajú o membránu.
 • Bronchi - sú to tubusovité procesy priedušnice, napriek skutočnosti, že orgán je spárovaný, rozmery jeho častí nie sú rovnaké. Prostredníctvom nich kyslík vstupuje do pľúc, nevyhnutný pre život.
 • Thymus je jedným z najdôležitejších orgánov zodpovedných za imunitu, má malú veľkosť a nachádza sa v hornej časti hrudnej dutiny.

Abdominálne orgány osoby: umiestnenie

Sú usporiadané nasledovne:

 • Žalúdok - je umiestnený na ľavej strane pod membránou, spúšťa proces primárneho trávenia prichádzajúcich potravín, je to on, ktorý signalizuje nádych sýtosti.
 • Pankreas - v súlade s názvom sa nachádza pod žalúdkom a je zodpovedný za výrobu enzýmov potrebných na trávenie potravy a tiež poskytuje metabolizmus tukov, bielkovín a uhľohydrátov.
 • Slezina sa nachádza na ľavej strane za žalúdkom, je zodpovedná za hematopoézu a imunitu.
 • Obličky sú umiestnené symetricky v spodnej časti peritonea a sú zodpovedné za vylučovanie moču.
 • Pečeň je umiestnená vpravo pod membránou a je rozdelená na 2 časti, toto telo je zodpovedné za vylučovanie toxínov, jedov, odstránenie zbytočných prvkov, zodpovedných za hematopoézu počas tehotenstva a oveľa viac.
 • Žlučník je umiestnený pod pečeňou a hromadenie prichádzajúcej žlče, obmedzujúca dĺžka orgánu je 10 cm, podobá sa tvaru hrušky, cez žlčové kanály nahromadená tekutina vstupuje do čreva.
 • Črevo sa nachádza v dolnej časti brucha a pozostáva z dvoch častí - malého a hrubého čreva, v ktorom sú užitočné látky absorbované a vstupujú do krvi.
 • Dodatok - dĺžka dĺžky dĺžky céka dosahuje 12 cm, priemer menší ako 1 cm, vykonáva ochrannú funkciu a zabraňuje vzniku ochorení črevného traktu.

Orgány malej a veľkej panvy človeka: umiestnenie

Sú usporiadané nasledovne:

 • mechúr - zhromažďuje moč pred začiatkom močenia, nachádza sa v dolnej časti pred pubickou kosťou
 • maternica je nad močovým mechúrom, bežnou veľkosťou približne 7 cm, je zodpovedná za reprodukčnú funkciu u žien
 • vaječníky Je ženský orgán, v ktorom sú pohlavné bunky potrebné na pokračovanie rodu
 • Prostatická žľaza - mužský orgán, umiestnený pod močovým mechúrom, je zodpovedný za produkciu sekrečnej tekutiny
 • semenníky - mužský pohlavný orgán nachádzajúci sa v miešku, tvoria pohlavné bunky a hormóny

Ľudská štruktúra: fotografia s nápismi

Podrobná štruktúra vnútorných orgánov a ich umiestnenie vzájomne voči sebe sú znázornené na obrázku s nápismi.

Z akých vnútorných orgánov môže osoba trpieť?

V súvislosti s blízkosťou orgánov je niekedy veľmi ťažké lokalizovať miesto nástupu bolesti, preto sa v žiadnom prípade nesmie zaoberať samoliečbou. Pri prvých záchvatoch bolesti sa poraďte s lekárom. Na určenie príčiny ochorenia lekár preskúma a môže poslať na ultrazvuk.

Ultrazvuková diagnostika vám umožňuje rýchlo vidieť akékoľvek zmeny vo vnútorných orgánoch a určiť taktiku ďalšej liečby.

Znalosť umiestnenia orgánov vášho tela vám pomôže rýchlo diagnostikovať akýkoľvek problém, ktorý sa objavil, ale v žiadnom prípade by ste nemali sama liečiť, zveriť túto prácu odborníkom.

Vnútorné orgány osoby: schéma usporiadania v organizme muža a ženy

z analýzy 10/28/2015 1 komentár 773,708 zobrazenie

Ľudské telo je štruktúrované spôsobom podobným komplexnému mechanizmu, v ktorom sú všetky detaily navzájom prepojené a spolupracujú. Zverejnené v tomto článku, aby ste pochopili, ako sú usporiadané vnútorné orgány človeka, rozloženie fotografie na fotografii s nápismi pomôže pochopiť prístroj anatómie muža a ženy.

Miesto podľa zóny a osamelých orgánov

Každý orgán má svoju vlastnú lokalizáciu, štruktúrne znaky, základnú a pomocnú funkciu. To je dôvod, prečo veľmi často, keď niekoľko organických prvkov zlyhá, niektorí iní trpia nepriamo. Ak chcete lepšie cítiť svoje telo a pomôcť mu včas vyrovnať sa s objavujúcimi sa ťažkosťami v podobe chorôb alebo traumy, človek musí dôkladne poznať presné umiestnenie svojich vnútorných orgánov.

Telo muža a ženy zahŕňa tri hlavné zóny pre určitú skupinu orgánov. Toto sú hrudné a brušné časti, rovnako ako oblasť malej a veľkej panvy. Jednotlivé vnútorné orgány, ktoré nemajú zoskupenie, sa nachádzajú v intervaloch medzi hlavnými zónami.

Všeobecné zoznámenie s lokalizáciou orgánov v ľudskom tele začína štítnej žľazy, ktoré sa usadili pod hrtanom v dolnej prednej časti krku. Tento dôležitý prvok organizmu počas života sa môže mierne posunúť do hĺbky alebo dole, čo je bežný jav. Jeden ďalší vyjadril a nemal skupinovú formáciu obyvateľov tela osoby - membrána, sa nachádza medzi zónami hrudnej a brušnej časti. Hlavnou funkciou tohto orgánu je zodpovednosť za voľné rozšírenie pľúcnej oblasti pre neobmedzený priechod vzduchu.

Hrudná oblasť tela a jeho zložiek

Konštantnými a dôležitými orgánmi hrudnej kosti sú srdce, pľúca, priedušiek a týmusová žľaza.

 • Hlavné svalstvo ľudského tela - srdcové, vnútorný orgán umiestnený nad zónou membrány, medzi obidvoma pľúcami, s výrazným posunom na ľavú stranu. Hlavnou úlohou, ktorá zabezpečuje život ľudského tela ako celku, je čerpanie obehového systému. Srdcový sval je veľmi často individualizovaný vo svojej forme, čo je spôsobené niekoľkými dôvodmi. Vizuálny vzhľad srdca môže byť ovplyvnený pohlavím, vekom, životným štýlom a zdravím vo všeobecnosti.
 • Pľúcny systém pozostáva zo symetrického usporiadania svetlý, vyplnenie väčšiny roviny hrudnej oblasti od klavikuly až po membránu. Vo fotografickom diagrame miesta vo vnútri vonkajší vzhľad prvkov zodpovedných za dýchacie zariadenie má kónický, predĺžený vzhľad, bezpečne chránený rebrami.
 • Broncho sú vytvorené vo forme správne rozvetvenej rastliny, základňa - ktorej stonka opúšťa priedušnicu a klíčky v obidvoch pľúcach. Napriek rovnakej funkcionalite nie je vizualizácia bronchiálnych vetví symetrická. Pravostranný orgán je trochu zahustený, na rozdiel od ľavého a značne skrátený. Vnútri jeho bronchiálnej systému sú rozdelené do poddruhov: vlastný kapitál z pľúc, pľúcna segmentální vonku, vo vnútri sub segmentovým pľúcne a priedušiek, plynule prúdi do pľúcnych mechúrikov.
 • brzlík - Tymová žľaza, hlavný imunológ ľudského tela, vnútorný orgán umiestnený v hornej časti hrudnej kosti a s vidlicovitým tvarom.

Ľudské konštrukcie: vnútorné orgány, fotografie s nápismi

Brušné orgány

Dutina obsadený prvky, ako je žalúdok, pečeň, pankreas, žlčníka, obličiek, adrenálnych žliaz, sleziny a čriev.

 • Puzdro na potraviny - žalúdok má pružné svalové tkanivo, ktoré umožňuje telu natiahnuť tak, ako je vyplnené. V schéme osoby je umiestnenie hlavnej nádoby na potraviny bezprostredne pod bránicou a mierne sa posúva doľava. Hoci bolesť v prípade poruchy v práci žalúdka je častejšie lokalizovaná v strede. Hlavnou funkciou tohto tela je rozdeliť jedlo pomocou žalúdočnej šťavy na živiny a živiny.
 • Pečeň, ako filtračný mechanizmus, je multifunkčným a základným prvkom tráviaceho procesu. Nachádza sa v pravom hypochondriálnom regióne a má nerovnomernú štruktúru s rozdielnou štruktúrou. Úlohou činnosti pečene je chrániť telo pred intoxikáciou, tvorbou cholesterolu a reguláciou medzibunkového metabolizmu.
 • pankreas s jeho schopnosťou produkovať enzymatické látky na trávenie jedla, je podľa schém vnútorných orgánov človeka v ľavej hornej časti peritonea, za žalúdkom. Aktívne sa podieľa na metabolických procesoch a dodáva telu prírodný inzulín.
 • žlčník - malé, ale pomerne ťažké pre prácu orgánov tráviaceho traktu. Vytvára žlč nevyhnutný pre telo v pravom strednom sektore brušnej dutiny. Napriek svojej veľkosti a vajcovitého tvaru, zohráva obrovskú úlohu pri trávení, poruchy, ktorá spôsobuje nielen nepohodlie, ako je nevoľnosť, vracanie a bolesť na pravej strane, ale tiež sa podieľa na rozvoji žalúdočných vredov a dvanástnikových vredov.

Vnútorné orgány človeka: obrazy brušnej dutiny

 • Blíženci v brušnej dutine sú obličky, hrajú dôležitú úlohu v systéme vylučovania moču. Majú dvojstranné usporiadanie v zadnej a spodnej časti peritonea, s určitou asymetriou výsadby kvôli malému rozdielu vo veľkosti. Ľavá oblička je o niečo väčšia ako pravá oblička a nachádza sa mierne vyššia. Jeho vzhľad vizuálne pripomína zakrivené ovocie.
 • Nadľudské žľazy, ako satelitov predchádzajúcich párových orgánov, i, sú na oboch stranách ľudského brucha a nesú značné funkčnosť hormonálny a endokrinný systém. Produkujú a uvoľňujú do krvi viac ako 25 hormónov vrátane androgénov, kortikosteroidov a adrenalínu. Pripravené impulzy nervový systém, pretože súčasti a mozgovej kôre, plnenie týchto telies, ktorá pomáha upraviť excitácie a inhibícia pri strese a porúch.
 • Základ krvotvorby a imunitného systému - slezina, našla svoju polohu v ľavej hornej oblasti brušnej roviny vo forme predĺženého oválneho. Chráni ľudské telo z rôznych druhov infekcií, zvyšuje metabolizmus, regeneruje krvné doštičky a červené krvinky a zriedka poskytuje signály bolesti poruchu jeho prevádzky.

Panvové orgány s nápismi

Črevná zložka peritonea zahŕňa prítomnosť hrubého čreva a tenkého čreva, ako aj operácia slepého čreva. Črevo vyplní celú spodnú časť ľudskej brušnej oblasti a ponechá nad ním všetky ostatné orgány brušnej dutiny. Pri usporiadaní orgánov je zrejmé, že tenké črevo sa líši od tenkého priemeru a miesta. Silný, ale značne skráti čreva vrátane dodatok proces je ukončený priestor, výstup pevné teleso odpadov von cez análny otvor. Jeho lokalizácia je narovnaná a obklopuje celú črevnú štruktúru. Jemný menovec, ktorý prúdi do nej, je výrazne dlhší a viac zamotaný. Dôležitá úloha pridelená črevám vykazuje najmenšie poruchy vo výžive a následné trávenie potravy organizmom. Nedostatočnosť brušnej operácie odpadu vstupujúceho do čreva, je plná takých prejavov ako je zápcha alebo hnačka, nadúvanie a nepríjemné pocity v podbrušku. Peristaltika - svalový tonus črevnej steny, významný ukazovateľ vývoja určitých ochorení.

Vnútorné orgány malých a veľkých panví

Systém telo moču genitálne pozostáva z močového mechúra a reprodukčného systému, ktorý v ženskom tele obsahuje maternicu a vaječníky, a u mužov - semenných vačkov a prostaty.

 • mechúr nachádzajúci sa v dolnej časti panvy za pubickou kosťou. Hlavnou funkciou tohto orgánu je kolektívna povaha s pravidelnou likvidáciou nahromadenej moču cez močovú trubicu. Má pružné svalové tkanivo, ktoré sa tiahne s prítomnosťou obsahu a po vyprázdnení sa zmení. V prázdnom stave močového mechúra je dobre lokalizované pre lonovej kosti, a keď je naplnená močom začína vyrastú, významne mení svoj tvar vajcia. Rozšírenie orgánu má individuálne hranice, niekedy až do pupočného bodu. Keď zlyhá Močový mechúr prevádzky, impulzy, ktoré môžu byť bolestivé močenie a kŕče bolesti brucha.
 • maternica nachádzajúci sa tesne nad močovým mechúrom uprostred malej panvy. Najoptimálnejší orgán ženského tela v pokojnom stave má dĺžku približne 7 cm a počas tehotenstva sa výrazne rozširuje. Dostatočný voľný priestor okolo matky vnútri maternice umožňuje telu byť ešte, a tak sa pohyblivé teleso schopné posunu v dôsledku naplnenia močového mechúra a čriev. Tvar v podobe sploštenej hrušky je zaoblený v dolnej časti, v oblasti prechodu do krčka maternice. Hlavnou úlohou tela je pokračovať v ľudskej rase. Nádrž pre vytvorenie a riadenie dieťa opatrený stenou trojvrstvovou štruktúrou zodpovedné za zásobou živín, a tiež má ochrannú funkciu a dostatočnú svalového tonusu nevyhnutné pre všeobecný proces.
 • vaječníky - spárované telo výlučne ženské telo, zodpovedné za schopnosť reprodukovať. Okrem hlavnej úlohy, ktorá spočíva v tvorbe a dozrievaní zárodočných buniek, sa podieľa na produkcii pohlavia a steroidných hormónov. Sú v systéme vnútorných orgánov na obidvoch stranách maternice, sú vo vzťahu k nej symetrické. Cyklická aktivita vaječníkov je indikovaná menštruačným procesom, ktorý charakterizuje mesačné obnovenie bunkového komplexu produkovaného na oplodnenie.
 • Seminárne vezikuly - orgány - dvojité výlučne mužské telo, ktoré sa nachádzajú v zadnej laterálnej oblasti vzhľadom na močový mechúr. Má vylučovaciu funkciu, vyvíja potrebné tajomstvo pre výživu a podporu spermií. Aktívne sa podieľajú na procese ejakulácie.
 • Prostatická žľaza je umiestnený v usporiadaní ľudských orgánov v prednej časti v strednej dolnej časti malej panvy človeka pod močovým mechúrom. Vonkajšia forma sa podobá na gaštan, v strede je rozvetvené rozdelenie. Hlavnou úlohou prostaty je izolácia sekréčnej tekutiny, ktorá je základná v spermiách, bohatá na imunoglobulíny a enzymatické látky. Pomocnou funkciou je prekrytie výstupu močovej trubice v stave erekcie. Tiež je prostata sa podieľa na procese ejakulácie kvôli jeho schopnosti znižovať intenzívne svalové tkanivo a prispieva ku skvapalnenie spermií konzistenciu ako celku k zvýšeniu aktivity mobility a spermií.

Genitourinárny systém s nápismi

Ľudské telo je predmetom neustáleho výskumu a experimentov. Zachovanie a ochrana vnútorných orgánov je vrodeným inštinktom ľubovoľného živého bytosti. Bohužiaľ ľudia nie vždy s náležitým ohľadom na svoje telo. A to nie sú nevyhnutne zlé návyky alebo nezdravý životný štýl. Ťažká fyzická práca, podchladenie alebo iné nepredvídateľné situácie môže dôjsť k poruche vnútorných systémov, teda jasný znalosť ich umiestnenie je veľmi dôležité - životne dôležité orgány pomôže osoba, ktorá má určiť príčinu ťažkostí a uľahčiť presnej diagnózy lekára.

Ako sú vnútorné orgány osoby, foto?

Vnútornými orgánmi osoby sú tie orgány, ktoré sú v hrudnej dutine av bruchu.

Na krku vpredu, pokryté štítnou chrupavkou (Adamovo jablko), je štítna žľaza. Svalová membrána leží cez dutinu, nad ktorými sú prieduchy, ktoré idú do pľúc a srdca. Za hrudnou kosťou nad srdcom leží brzlík (brzlík). Prostredníctvom hrudnej dutiny, od hrtana po žalúdok, prechádza pažerákom.

V brušnej dutine je žalúdok s pankreasou, pečeň s žlčníkom, slezinou a črevom.

Na zadnej stene, na obidvoch stranách chrbtice, za peritoneom ležia obličky s nadobličkami, z nich idú močovodíky.

V malej panve je močový mechúr, pod ním je prostata u mužov. Ženy v malej panve majú maternicu a dve vaječníky.

V hrudnej dutine osoby je hlavným vnútorným orgánom - srdcom. Nachádza sa nad membránou oddeľujúcou hrudnú dutinu od brušnej a mierne posunutou na ľavú stranu. Tu sú na bokoch svetlá, prichádzajú k nim priechody a priedušnica. Na samom vrchole hrtanu štítnej žľazy, za hrudníkom je týmus, týmusová žľaza.

V brušnej dutine vpravo, v pečeni a pod ňou žlčník, v ľavej časti žalúdok s pankreasom a slezinou. Pod črevom, za bokmi chrbtice obličiek s nadobličkami. Z obličiek ísť močovodov do močového mechúra, ktorý je už v dutine malej panvy.

U mužov v prostatickej panve, u žien maternice s maternicovými výbežkami - vaječníkov a vagíny.

Štruktúra ľudského tela, potom ako v ľudskom tele sú vnútorné orgány, môžete vidieť na fotografii nižšie.

V závislosti od pohlavia osoby (muža alebo ženy) bude v tele existovať rozdielna štruktúra reprodukčného systému, čo je vidieť na nižšie uvedenej snímke.

Ak sa chcete dozvedieť viac o štruktúre človeka (nielen externé, ale aj interné), môžete študovať vedu o "Anatómii", ktorá to skúma vo všetkých jeho detailoch.

Každý vie, že srdce je vľavo (väčšinou) a pľúca za hrudníkom, obličky na bokoch v páse atď. A prečo je to tak, ako sa nachádzajú vnútorné orgány človeka?

Väčšina životne dôležitých orgánov sa nachádza za ľudskou hrudníkou, čo zabezpečuje ochranu pred rôznymi druhmi škôd. Zvážte umiestnenie niektorých orgánov.

Mozog - dôležitý orgán nervového systému, zodpovedný za duševné procesy človeka, nervovú aktivitu. Mozog je umiestnený v lebke a pozostáva z ľavej a pravej pologule, cerebellum, variolový mostík, podlhovastý most, ktorý prechádza do dorzálnej polohy.

srdcové - "motor" života človeka, sa nachádza väčšinou vľavo v hornej časti hrudníka.

pľúca - sú úplne za hrudníkom, vďaka svetlu, že naše telo je nasýtené kyslíkom a zbavuje sa oxidu uhličitého.

žalúdok - sa nachádza vľavo v hornej časti brušnej dutiny.

Pečeň - Hlavná časť vpravo je pod bránicou v hornej časti brušnej dutiny.

Brušné orgány u mužov a žien

Komplexné telá dvoch hlavných systémov: tráviaci a urogenitálny umiestnené v dutine brušnej a retroperitoneálny priestor človeka u mužov i žien - má svoj vlastný rozvrhnutie, anatomickú štruktúru a kľúčové osobennosti.Nalichie základná znalosť anatómie ľudského tela je dôležité pre každého, v prvom rade, pretože pomáha pochopiť procesy, ktoré sa v ňom vyskytujú.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE! Zmena farby stolice, hnačky alebo hnačky naznačuje prítomnosť v tele. Prečítajte si viac >>

Brucho (latinské cavitas abdominalis.), - je obmedzený priestor na hornej strane membrány (sval kopule, ktorá oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej), predné a bočné - prednej brušnej steny, v zadnej - chrbtice, a spodná - membráne perinea.

Dutina brucha zahŕňa nielen orgány súvisiace s gastrointestinálnym traktom, ale aj orgány močovej sústavy. Peritoneum pokrýva orgány rôznymi spôsobmi.

Stojí za zmienku, že orgány môžu byť rozdelené na priamo súvisiace s brušnou dutinou a tie, ktoré sa nachádzajú v retroperitoneálnom priestore.

Ak hovoríme o orgánoch súvisiacich s tráviacim systémom, potom ich funkcie sú nasledovné:

 • implementácia tráviacich procesov;
 • absorpcia živín;
 • imunitná funkcia;
 • detoxikácia toxínov a jedov;
 • implementácia procesov hematopoézy;
 • endokrinné funkcie.

Pokiaľ ide o orgány močového systému:

 • uvoľňovanie metabolických produktov;
 • reprodukčná funkcia;
 • endokrinné funkcie.

Takže ak sa pozriete do rezu prednej brušnej steny pod ľudskou bránicou, potom hneď pod ňou môžete vidieť nasledujúce orgány:

 1. 1. brušnej časti pažeráka - malá oblasť 1-3 cm dlhá, ktorá okamžite prechádza do žalúdka.
 2. 2. Žalúdok (sťahovák) - svalový vak s objemom asi 3 litre.
 3. 3. Pečeň (hepar) - najväčšia tráviaca žľaza umiestnená vpravo pod membránou;
 4. 4. žlčníka (vesica fellea) - dutý orgán zhelch.Raspolagaetsya hromadí v jame pod pečene žlčníka.
 5. 5. Pankreas (pankreas) - druhý najväčší po pečeni tráviaci zheleza.Lezhit za žalúdkom v Retroperitoneum doľava.
 6. 6. Slezina - je umiestnená za žalúdkom v hornej brušnej dutine vľavo.
 7. 7. tenké črevo (intestinum tenue) - sa nachádza medzi žalúdkom a hrubého čreva a obsahuje tri úseky, ktoré leží v rade: duodena, jejuna, ilea.
 8. 8. hrubého čreva (intestinum crassum) - začína z tenkého čreva a končí zadnej prohodom.Takzhe sa skladá z niekoľkých oddelení: slepé črevo, hrubé črevo (ktorá sa skladá z vzostupných, priečne, zostupne, sigmoidní dvojbodkou), konečník.
 9. 9. Obličky (ren) sú spárované orgány umiestnené v retroperitoneálnom priestore.
 10. 10. Nadledvinky (glandulae suprarenale) - párové žľazy ležiace na obličkách, ležia v retroperitoneálnom priestore.
 11. 11. Ureter (ureter) - spárované rúrky, ktoré spájajú obličky s močovým mechúrom a tiež ležia v retroperitoneálnom priestore.
 12. 12. Močový mechúr (vesica urinaria) je dutý orgán ležiaci v malej panve.
 13. 13. maternica (maternica), vagína (pošvy), vaječníkov (ovárium) - ženských pohlavných orgánov, ktoré leží v panve, týkajúce sa brušných orgánov.
 14. 14. Semenné vezikuly (vesiculæ seminales) a prostata (prostata) sú mužské pohlavné orgány malého panvového útvaru.

Štruktúra orgánov patriacich k orgánom gastrointestinálneho traktu je rovnaká pre mužov i ženy.

Žalúdok je svalová dutina, ktorá leží medzi pažerákom a dvanástnikom. Slúži na hromadenie potravín, miešanie a trávenie, ako aj čiastočnú absorpciu látok.

V anatomickej štruktúre žalúdka sa rozlišujú predné a zadné steny. Ich spojenie zhora tvorí malé zakrivenie žalúdka a zo spodu väčšie zakrivenie. Pozícia prechodu pažeráka do žalúdka - srdcová otvor (11 hrudných stavcov), a prechod umiestnenie žalúdka do duodena - pyloru otvorenia (pyloru otvorenie) - 1 na bedrové stavce. Tiež je žalúdok pridelený spodnej časti žalúdka, ktorý sa nachádza vľavo od kardiálneho otvoru, v ktorom sa nahromadia plyny. Telo žalúdka je jeho najväčšou časťou, ležiacou medzi dvoma otvormi. Približný objem žalúdka je 3 litre.

Steny žalúdka obsahujú sliznicu, svalovú a seróznu:

Pečeň je najväčšou tráviacou žľazou ľudského tela. Parenchýmu orgánu, ktorý slúži pre sekréciu žlče, neutralizuje jedy a toxíny, krvotvorbu v plodu počas tehotenstva a zapojenie v rôznych metabolických procesov.

V izolované pečeňové plochy 2: bránicový s výhľadom na membránu a viscerálny hraničiace iných orgánoch dutiny brušnej. Taktiež pečeň je rozdelená na dve veľké časti: pravé a ľavé, pravé je veľké. Ďalší dôležitý stupeň pečene - pečeňové brán, ktoré sú Brána Viedeň, pečeňové tepny a nervy, a ísť - spoločné pečeňové kanála, lymfatických sosudy.Sam telo sa skladá z malých hepatocytov buniek, ktoré sa podieľajú na produkciu žlče.

Žlčník - dutý orgán, ktorá sa podieľa na akumulácii žlče. On leží pod pečeňou v jamke žlčníka.

Tento orgán má priradené dno, ktoré vyčnieva zo spodného okraja pečene; krk - úzky koniec, viaže na cieľ pečene a močového mechúra telo - rozšírenie, ležiace medzi spodnou a krku sheykoy.Ot cystickej potrubia odchyľuje, ktorý je pripojený na spoločný pečeňové potrubia, tvoria spoločný žlčovod. Už sa zase otvára do dvanástnika.

Steny žlčníka pozostávajú zo slizníc, submukóznych, svalových a sérových membrán:

Pankreas je druhá najväčšia po pečeni železa GIT. Nachádza sa za žalúdkom v retroperitoneálnom priestore.

V anatomickej štruktúre pankreasu sa vylučuje hlava, telo a chvost. Hlava žľazy leží vpravo, blízko pankreasu a chvosty smerujú doľava, blížiace sa k bránami sleziny. Pankreas vylučuje pankreatické šťavy bohaté na enzýmy potrebné pre trávenie, rovnako ako hormón inzulín, ktorý reguluje hladiny glukózy v krvi.

Slezina je parenchymálny lymfatický orgán. Nachádza sa vľavo v hornej časti brušnej dutiny, priamo pod membránou, za žalúdkom.

Toto telo sa vyznačuje 2 povrchmi: membránou a viscerálnou a 2 pólmi: zadnou a prednou. Slezina je zvonka pokrytá kapsulou a vo vnútri je buničina, ktorá je rozdelená na červenú a bielu. Slezina plní funkciu krvného depa, imunitnú funkciu a hematopoetickú a fetálnu.

Tenké črevo je najdlhší orgán tráviaceho systému (u mužov - 7 m, u žien - 5 m).

Tenké črevo sa skladá z troch častí: dvanástnik, jejunum a ileum.

Duodenum má dĺžku asi 30 cm, leží medzi žalúdkom a jejunom. Má štyri časti: vrchol, klesajúci, horizontálny, vzostupný.

Kožné a iliakálne tvoria mezenterickú časť tenkého čreva, pretože majú mezenériu. Obsadzujú väčšinu hypogastria. Pútka jejunu ležia v ľavom hornom a ileum - v pravej dolnej časti brušnej dutiny.

Steny tenkého čreva pozostávajú zo slizníc, submukóznych, svalových a sérových membrán:

Hrubé črevo sa nachádza od tenkého čreva po konečník.

Skladá sa z niekoľkých oddelení: céka; hrubého čreva (zahŕňa vzostupnú, priečnu, zostupnú, sigmoidálnu hrubú čiaru); konečník. Celková dĺžka je asi 1,5 m.

Hrubé črevo má stužky - pozdĺžne svalové vlákna; haustrum - malé výstupky v podobe vrecúšok medzi stuhami a vypchávky procesov - výstupok serózu s tukovým tkanivom vnútri.

Príloha sa rozširuje z céka o 2 - 20 cm.

Na spoji ilea v slepé je iliac-črevný otvor.

Keď stúpanie hrubého čreva prechádza do priečneho čreva, vzniká pravá ohyb hrubého čreva a pri prechode priečneho k zostupujúcemu ľavému.

Steny slepcov a hrubého čreva zahŕňajú sliznicu, submukóznu, svalovú a sérovú membránu.

Sigmoidálna hrubá črevo začína od zostupného hrubého čreva a pokračuje v priamke, kde končí s análnym otvorom.

Dĺžka konečníka je 15 cm, akumuluje a odstraňuje stoličku. Na úrovni sacrumu tvorí expanzia - ampulka (v ňom dochádza k akumulácii), po ktorej nasleduje análny kanál, ktorý sa otvára s konečníkom.

Stenu rekta pozostáva zo slizníc, submukóznych, svalových a seróznych membrán.

Obličky sú spárované parenchymálne orgány.

Sú umiestnené v retroperitoneálnom priestore. Pravá oblička sa nachádza o niečo nižšia ako ľavá, pretože hraničí s pečeňou. V tvare sú podobné fazuľkám. Vonkajšie každá oblička je pokrytá vláknitou kapsulou a parenchým sa skladá z kortikálnych a mozgových látok. Štruktúra týchto orgánov určuje ich funkciu. Vnútri každej obličky existuje systém malých obličkových kalichu, stáva veľkým kalichom obličiek, a oni na oplátku, ústiace do obličkovej panvičky, ktorý sa odchyľuje od močovodu odstrániť nahromadené moču. Štrukturálnou a funkčnou jednotkou obličiek je nefron.

Nadledvinové žľazy sú spárované žľazy umiestnené na hornej časti obličiek.

Pozostávajú z kortikálnej a mozgovej látky. V kortikálnej látke sa rozlišujú tri zóny: glomerulárny, zväzok a sieťovina. Hlavná funkcia nadobličiek je endokrinná.

Ureteri sú dvojité trubice, ktoré sa vypúšťajú z obličiek a spájajú ich s močovým mechúrom.

Stenu orgánu predstavujú mukózne, svalové a spojivové tkanivové membrány.

Močový mechúr je dutý orgán, ktorý nahromadí moč v ľudskom tele.

Veľkosť orgánu sa môže meniť v závislosti od množstva obsahu v ňom. Zospodu sa orgán trochu zužuje, prechádza do hrdla močového mechúra, ktorý končí močovou trubicou. Tiež izolované bublina telo - väčšina z toho, a spodná - spodný chast.Na zadný povrch toku močového mechúra do dvoch močovodov, ktoré nesú moč z obličiek. V dolnej časti močového mechúra je izolovaný urocystic trojuholník, ktorého základňa je tvorená ureterální otvor a horné - uretrálne otvorení kanala.V Tento trojuholník je vnútorný zvierač, že je zabránené ich samovoľnému močenie.

Materka je svalový orgán, v ktorom sa plod rozvíja počas tehotenstva. Skladá sa z niekoľkých častí: dno, telo a krk. Spodná časť krčka maternice prechádza do vagíny. Materina má tiež 2 povrchy: prednú, obrátenú smerom k močovému meči a chrbtom smerujúcu k rekte.

Telesná stena má špeciálnu štruktúru: perimetriu (seróznu membránu), myometrium (svalovú), endometrium (sliznicu).

Vagina je svalnatý orgán s dĺžkou približne 10 cm. Steny vagíny pozostávajú z 3 vrstiev: slizníc, svalov a spojivového tkaniva. Spodná časť vagíny sa otvorí na prahu. Steny pošvy sú nasýtené žľazami, ktoré produkujú hlien.

Ovary sú spárované orgány ženského reprodukčného systému, ktoré vykonávajú reprodukčnú funkciu. Pozostávajú z spojivového tkaniva a kortikálnej látky s folikulmi v rôznych fázach vývoja.

Zvyčajne vaječníky na ultrazvuku vyzerajú takto:

Semenálne vezikuly sú spárované orgány mužského reprodukčného systému. Tkanivo tohto orgánu má štruktúru vo forme buniek.

Prostatická žľaza (prostata) je mužská žľaza. Krčie krk močového mechúra.

V brušnej dutine ľudského tela, tak u mužov, ako aj u žien, existuje komplex vnútorných orgánov dvoch najdôležitejších systémov: tráviaci a pohlavný systém. Každý orgán má svoje vlastné umiestnenie, anatomickú štruktúru a vlastné charakteristiky. Základné znalosti ľudskej anatómie vedú k lepšiemu pochopeniu štruktúry a práce ľudského tela.

A trochu o tajomstvách.

Ak ste sa niekedy pokúsili vyliečiť PANCREATITIS, ak áno, určite čelíte týmto ťažkostiam:

 • Lekárska starostlivosť, vymenovaná lekármi, jednoducho nefunguje;
 • liečebná substitučná terapia, vstúpenie do tela zvonka pomoc iba v čase prijatia;
 • NEŽIADUCE ÚČINKY NA PRIJÍMANIE TABLETOV;

A teraz odpovedzte na otázku: Ste spokojný s týmto? To je správne - je čas na to skončiť! Súhlasíte? Nestrácajte peniaze na zbytočnú liečbu a nestrácajte čas? Vlastnil, prečo sme sa rozhodli zverejniť odkaz na blogu jedného z našich čitateľov, ktoré je podrobne popísané, ako sa vytvrdzuje pankreatitída bez piluliek, pretože vedecky dokázané, že tabletky nie sú vyliečiť. Tu je overená metóda.